Lütfen bekleyiniz...

Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

19.01.2021 / Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 26.12.2020 / Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Bünyesinde Hazırlanan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Eklerinde Yapılan 2019 Yılına Ait Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3336) 23.12.2020 / Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.12.2020 / Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik 19.12.2020 / Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.11.2020 / Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3205) 21.11.2020 / Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05.11.2020 / Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3180) 16.10.2020 / Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3093) 13.10.2020 / Birikimsiz Hayat Sigortası İçin Yatırılan Primlerin Vergi Indirimine Tabi Oranı Hakkında Özelge Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>