Lütfen bekleyiniz...

Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

25.11.2020 / Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3205) 21.11.2020 / Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05.11.2020 / Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3180) 16.10.2020 / Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3093) 13.10.2020 / Birikimsiz Hayat Sigortası İçin Yatırılan Primlerin Vergi Indirimine Tabi Oranı Hakkında Özelge 12.10.2020 / Şirket Müdürü Adına Yaptırılan Hayat Sigortası Poliçe Bedellerinin Gider Yazılması Hakkında Özelge 09.10.2020 / Emeklilik Gözetim Merkezi Çalışma Esasları Yönetmeliği 30.09.2020 / 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3031) 09.09.2020 / Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.08.2020 / Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>