Lütfen bekleyiniz...

Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Sigortacılık Kanunu

Güncel KanunKanun No: 5684Kabul Tarihi: 03 Haz 2007RG No: 26552RG Tarihi: 14 Haz 2007
Sigortacılık Kanunu Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve TanımlarAmaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Kanunun amacı, ülkemiz sigortacılığının geliştirilmesini sağlamak, sigorta sözleşmesinde yer alan kişilerin hak ve menfaatlerini korumak ve sigortacılık sek...

Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3205)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 3205RG No: 31315RG Tarihi: 25 Kas 2020
Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3205) Karar Sayısı: 3205 Karar Tarihi: 24.11.2020 Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2020 Resmi Gazete Say...

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Değiştiren YönetmelikRG No: 31311RG Tarihi: 21 Kas 2020
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 21.11.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31311 Madde 1 –  8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesini...

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3180)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 3180RG No: 31295RG Tarihi: 05 Kas 2020
Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:?3180) Karar Sayısı: 3180 Karar Tarihi: 04.11.2020 Resmi Gazete Tari...

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3093)

Cumhurbaşkanı YönetmeliğiKarar Sayısı: 3093RG No: 31276RG Tarihi: 16 Eki 2020
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3093) Cumhurbaşkanı Kararı Sayısı: 3093 Cumhurbaşkanı Kararı Tarihi: 15.10.2020 Resmi Gazete Tarihi: 16.10.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31276 BİRİNCİ KISIM ...

Birikimsiz Hayat Sigortası İçin Yatırılan Primlerin Vergi Indirimine Tabi Oranı Hakkında Özelge

Güncel ÖzelgeÖzelge No: 17192610-120[GV-20-34]-E.153038Özelge Tarihi: 13 Eki 2020
Birikimsiz Hayat Sigortası İçin Yatırılan Primlerin Vergi İndirimine Tabi Oranı  Hakkında Özelge   Özelge Tarihi: 13.10.2020 Özelge Sayısı: 17192610-120[GV-20-34]-E.153038 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanu...

Şirket Müdürü Adına Yaptırılan Hayat Sigortası Poliçe Bedellerinin Gider Yazılması Hakkında Özelge

Güncel ÖzelgeÖzelge No: 50426076-125[8-2018/20-354]-E.87300Özelge Tarihi: 12 Eki 2020
Şirket Müdürü Adına Yaptırılan Hayat Sigortası Poliçe Bedellerinin Gider Yazılması Hakkında Özelge Özelge Tarihi: 12.10.2020 Özelge Sayısı: 50426076-125[8-2018/20-354]-E.87300 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanu...

Emeklilik Gözetim Merkezi Çalışma Esasları Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 31269RG Tarihi: 09 Eki 2020
Emeklilik Gözetim Merkezi Çalışma Esasları Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 09.10.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31269 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum tarafından görevlendirilen eme...

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3031)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 3031RG No: 31260RG Tarihi: 30 Eyl 2020
6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik?Yapılması Hakkında Karar (Ka...

Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Değiştiren YönetmelikRG No: 31239RG Tarihi: 09 Eyl 2020
Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 09.09.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31239 Madde 1 – 18/5/2006 tarihli ve 26172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeli...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 41 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor