Lütfen bekleyiniz...

Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Haber Başlığı
 
1 11.11.2020 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. Maddesi ile Kurulan Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyetinin Bölge Adliye Mahkemelerinin Faaliyete Başladığı 20.07.2016 Tarihinden Sonra İtiraz Üzerine Verilen Kararları Temyiz Kanun Yoluna Tabidir
2 09.10.2020 Anayasa Mahkemesi, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Belirlenmesinde Yürütmeye Yetki Veren Bazı Kuralların İptaline Karar Verdi
3 05.10.2020 Haftanın Kararı (05.10.2020)
4 30.09.2020 Kambiyo İşlemlerinde Uygulanan Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi (BSMV) Oranı Yüzde 1'den Binde 2'ye Düşürüldü
5 28.07.2020 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
6 28.05.2020 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2568) Yayınlandı
7 09.12.2019 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
8 29.05.2019 Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı
9 15.04.2019 Haftanın Kararı (15.04.2019)
10 18.02.2019 Haftanın Kararı (18.02.2019)
11 18.01.2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
12 27.12.2018 Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 513) Yayınlandı
13 17.12.2018 Haftanın Kararı (17.12. 2018)
14 26.11.2018 Haftanın Kararı (26.11.2018)
15 26.10.2018 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
16 12.07.2018 700 Sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yayınlandı
17 04.07.2018 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yayınlandı
18 28.05.2018 Haftanın Kararı (28.05.2018)
19 13.04.2018 Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Yayınlandı
20 02.02.2018 Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik Yayınlandı
21 22.01.2018 Haftanın Kararı (22.01.2018)
22 13.07.2017 KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
23 22.02.2017 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 71 İNCİ MADDESİ UYARINCA 2017 YILINDA SAĞLANACAK DESTEK TUTARLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYINLANDI
24 06.01.2017 ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANDI
25 25.08.2016 ÇALIŞANLARA ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK GETİRİLDİ
Sayfada 25 Kayıt Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor