Lütfen bekleyiniz...

Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Haber Başlığı
 
1 07.09.2021 Sözleşmedeki Yabancı Tahkim Şartı Gerekçesiyle Tazminat Davasının Reddedilmesi Sonucunda Alacağın Tahsili İmkânının Kaldırılması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin İddia Kabul Edilemez Niteliktedir
2 11.08.2021 Haftanın Kararı (11.08.2021)
3 19.06.2021 7327 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
4 11.06.2021 Trafik Kazasında Oluşan Manevi Zararın Karşılanmaması Nedeniyle Kişinin Maddi ve Manevi Varlığını Koruma Hakkı İhlal Edilmiştir
5 25.05.2021 7319 sayılı Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
6 21.04.2021 Haftanın Kararı (21.04.2021)
7 31.03.2021 Haftanın Kararı (31.03.2021)
8 08.03.2021 Haftanın Kararı (08.03.2021)
9 11.11.2020 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. Maddesi ile Kurulan Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyetinin Bölge Adliye Mahkemelerinin Faaliyete Başladığı 20.07.2016 Tarihinden Sonra İtiraz Üzerine Verilen Kararları Temyiz Kanun Yoluna Tabidir
10 09.10.2020 Anayasa Mahkemesi, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Belirlenmesinde Yürütmeye Yetki Veren Bazı Kuralların İptaline Karar Verdi
11 05.10.2020 Haftanın Kararı (05.10.2020)
12 30.09.2020 Kambiyo İşlemlerinde Uygulanan Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi (BSMV) Oranı Yüzde 1'den Binde 2'ye Düşürüldü
13 28.07.2020 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
14 28.05.2020 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2568) Yayınlandı
15 09.12.2019 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
16 29.05.2019 Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı
17 15.04.2019 Haftanın Kararı (15.04.2019)
18 18.02.2019 Haftanın Kararı (18.02.2019)
19 18.01.2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
20 27.12.2018 Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 513) Yayınlandı
21 17.12.2018 Haftanın Kararı (17.12. 2018)
22 26.11.2018 Haftanın Kararı (26.11.2018)
23 26.10.2018 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
24 12.07.2018 700 Sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yayınlandı
25 04.07.2018 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yayınlandı
Sayfada 25 Kayıt Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor