Lütfen bekleyiniz...

Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Haber Başlığı
 
1 05.03.2024 Anayasa Mahkemesi Aracın Devredilmesi Hâlinde Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Sona Erme Şeklini ve Zamanını Düzenleyen Kuralların Anayasa’ya Aykırı Olduğuna Karar Verdi
2 21.02.2024 Haftanın Kararı; Kazanın Varlığı ve Kusur Oranlarının Tespit Edilemediği Durumlarda Hakem Heyetinin El Çekme Kararı Vermesi Gerekir(21.02.2024)
3 24.01.2024 Haftanın Kararı; Zorunlu Trafik Sigortacısı Tarafından Zarar Gören Hak Sahiplerine Ödenen Tazminatın Kendi Sigortalısından Rücuen Tahsili İçin Başlatılan İlâmsız İcra Takibine İtirazın İptali Davalarında Sigortacının Merkez veya Şubesinin Bulunduğu Yer Mahkemesi Yetkili Değildir (24.01.2024)
4 16.01.2024 Anayasa Mahkemesi Hasar Tespit Raporlarının Ancak Asıl İşlemlerle Birlikte Dava Konusu Edilebilmesini Düzenleyen Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğuna Karar Verdi
5 20.12.2023 Haftanın Kararı; Tüketici İşlemi Niteliğindeki Banka Kredileri Nedeniyle Hayat Sigortası Yapılmış Olması Durumunda, Bankanın Poliçe Limitleri Dahilinde Kalan Kredi Alacağını Öncelikle Sigorta Şirketinden Tahsil Etmesi Zorunludur (20.12.2023)
6 22.03.2023 Haftanın Kararı; 12/05/2016 Tarihinde Meydana Gelen Kazada, Maluliyet Oranının Belirlenmesinde Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Yürürlükte Olup, Bu Yönetmelik Hükümlerine Uygun Şekilde Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması Gerekir (22.03.2023)
7 13.03.2023 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
8 15.02.2023 Anayasa Mahkemesi Değer Kaybı, Destekten Yoksun Kalma ve Sürekli Sakatlık Tazminatlarının Belirlenme Esaslarını Düzenleyen Kuralların İptaline Karar Verdi
9 21.12.2022 Haftanın Kararı (21.12.2022)
10 02.08.2022 Anayasa Mahkemesi, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 115. Maddesinin Sekizinci Fıkrasının Üçüncü Cümlesinin İptaline Karar Verdi
11 17.05.2022 Zorunlu Trafik Sigortası Teminat Limitleri Artırıldı
12 16.04.2022 Sigorta Tahkim Komisyonunca Yürütülen Yargılamalarda İtiraz ve Temyiz Parasal Sınırları Değiştirildi
13 13.04.2022 Haftanın Kararı (13.04.2022)
14 16.02.2022 Haftanın Kararı (16.02.2022)
15 09.02.2022 Haftanın Kararı (09.02.2022)
16 22.01.2022 7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
17 22.12.2021 Ölümlü Trafik Kazasına İlişkin Etkili Soruşturma Yürütülmemesi Nedeniyle Yaşam Hakkının Usul Boyutu İhlal Edilmiştir
18 04.12.2021 Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar Yayınlandı
19 24.11.2021 Haftanın Kararı (24.11.2021)
20 07.09.2021 Sözleşmedeki Yabancı Tahkim Şartı Gerekçesiyle Tazminat Davasının Reddedilmesi Sonucunda Alacağın Tahsili İmkânının Kaldırılması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin İddia Kabul Edilemez Niteliktedir
21 11.08.2021 Haftanın Kararı (11.08.2021)
22 19.06.2021 7327 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
23 11.06.2021 Trafik Kazasında Oluşan Manevi Zararın Karşılanmaması Nedeniyle Kişinin Maddi ve Manevi Varlığını Koruma Hakkı İhlal Edilmiştir
24 25.05.2021 7319 sayılı Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
25 21.04.2021 Haftanın Kararı (21.04.2021)
Sayfada 25 Kayıt Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor