Lütfen bekleyiniz...

Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Literatür

Yayın

Ankara Barosu Dergisi (4) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (9) Aydın İktisat Fakültesi Dergisi (1) Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi (1) Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi (1) Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi (3) Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi (1) Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (1) Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (2) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (3) Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (1) Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (6) Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi (1) Gazi İktisat ve İşletme Dergisi (1) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (8) İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi (2) İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (8) İstanbul İktisat Dergisi (6) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (5) İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi (2) Legal Banka ve Finans Hukuku Dergisi (3) Legal Hukuk Dergisi (19) Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (15) Legal Mali Hukuk Dergisi (5) Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi (1) Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (5) Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (3) Mülkiye Dergisi (3) Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi (5) Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi (1) Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi (3) Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (1)

Yazar

Tarih

Yıl

Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi Verme Zorunluluğu

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2021
Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi Verme Zorunluluğu( Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 15.07.2021 / Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi verme zorunluluğuna ilişkin esaslar, 529 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Tebli...
Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Faydalanıcı Bilgisi Bilgi Bildirimi Verme Zorunluluğu Vergi Usul Kanunu Vergi Kaçakçılığı Mali Eylem Görev Gücü Servetlerin Sahibinin Tespiti Servetlerin Vergilendirilmesi

Ölüm ve Bedensel Zararlar Nedeniyle Manevi Tazminat İstekleri

Legal BlogÇelik Ahmet ÇelikYıl 2021
Ölüm ve Bedensel Zararlar Nedeniyle Manevi Tazminat İstekleri Yazar Adı: Çelik Ahmet Çelik Yayın Tarihi: 14.01.2021 / I- MANEVİ ZARAR 1- Tanım ve kavram Manevi tazminatın bir tanımı yapılmamıştır. Kuşkusuz bu da maddi tazminat gibi “zarar” kavramı iç...
Ölüm Bedensel Zararlar Manevi Tazminat Manevi Zarar Tazminat Zarar Kişi Varlığında Eksilme Kişi Haklarına Zarar Verme Duygu Zararları Ölen Kişinin Yakınları Beden Bütünlüğünde Eksilme Yaşam Boyu Bakıma Muhtaçlık Ağır Bedensel Zararlar Eşin Manevi Tazminat İsteği Kardeşin Manevi Tazminat İsteği Anne ve Babanın Manevi Tazminat İsteği Çocukların Manevi Tazminat İsteği

Deprem Sonucu Hasara Uğrayan veya Yıkılan Yapılarda Sorumluluk

Legal BlogAv. Taha Hüseyin ÇebiYıl 2020
Deprem Sonucu Hasara Uğrayan veya Yıkılan Yapılarda Sorumluluk Yazar Adı: Av. Taha Hüseyin Çebi Yayın Tarihi: 14.12.2020 / Ülkemiz bir deprem ülkesi olup, maalesef sık sık yaşanan depremlerle büyük can ve mal kayıpları yaşanmaktadır. Yaşanan depremle...
Deprem Yapı Bina Hasar Yıkım Hasarlı Yapılar ve Binalar Yıkılan Yapılar ve Binalar Can ve Mal Kaybı Müteahhit İnşaat Tazminat Zarar Müteahhit Müteahhitin Sorumluluğu Kusur Sorumluluk Yapı Denetim

Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukunu İlgilendiren Önlemler

Legal BlogProf. Dr. Hakan Pekcanıtez, Dr. Öğr. Üye. Evrim ErişirYıl 2020
Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukunu İlgilendiren Önlemler Yazar Adı: Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez Yazar Adı: Dr. Öğr. Üye. Evrim Erişir Yayın Tarihi: 03.06.2020 Giriş Ülkemiz tarihinde sayısız felak...
Korona Virüs Corona Virüs Covid 19 Medeni Usul İcra İflas Sürelerin Durması Sürelerin İşlemeye Başlaması Takiplerin Durması Duruşmaların Ertelenmesi İhtiyati Haciz Tasarrufun İptali Konkordato Yeni İcra Takipleri Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Tahkim Haciz İhbarnameleri Maaş Haczi

Türkiye’de Tarım Sigortaları Aydın İlindeki Üreticilerin Tarım Sigortası Bilinci

MakaleHayri TUFANAydın İktisat Fakültesi DergisiYıl 2019, Cilt 4 , Sayı 1
Aydın İktisat Fakültesi Dergisi Cilt 4 Sayı 1- 2019 44 TÜRKİYE’DE TARIM SİGORTALARI: AYDIN İLİNDEKİ ÜRETİCİLERİN TARIM SİGORTASI BİLİNCİ Hayri TUFAN 1 Süleyman PAHSA 1 Burcu IŞIK 1 Emine BAĞCI 1 Fatma DEMİR 1 Dr.Tuğba AKIN 2 Özet ...

Ürün Sorumluluk Sigortasına Sorumluluk Hukuku Ve Genel Şartlar Çerçevesinde Güncel Bir Bakış

MakaleSerdar DEMİRCİAnkara Barosu DergisiYıl 2019, Cilt 77 , Sayı 3
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6450-9824 DOI: 10.30915/abd.652535 Makalenin Geldiği T arih: 10.05.2019 Kabul T arihi: 04.07.2019 * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK – ULAKBİM Veri Tabanında indekslenmektedir. ** Dr. Öğr. Ü...

Sigorta Sözleşmesinin Susma Yoluyla Kurulması

MakaleOğuz YOLALLegal Mali Hukuk DergisiYıl 2018, Cilt 14, Sayı 168
Sigorta Sözleşmesinin Susma Yoluyla Kurulması Kategori: Ticaret Hukuku Kategori: Sigorta Hukuku Yazar Adı: Oğuz YOLAL Yayın Tarihi: 01.12.2018 Yayın Adı: Legal Mali Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 168 Cilt: 14 H SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SUSMA YOLUYL...

Sigortacılık Bölüm Öğrencilerinin Staj Değerlemesi Üzerine Bir Uygulama

MakaleFeyyaz EBEOĞLUGİLBaşkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 2, Sayı 1
JCS 2,1 Sigortacılık Bölüm Öğrencilerinin Staj Değerlemesi Üzerine Bir Uygulama 1 Nilüfer DALKILIÇ Dumlupınar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Kütahya, Türkiye [email protected] Hüseyin Feyyaz EBEOĞLUGİL Duml...

Türkiye’deki Sigorta Şirketlerinin Derecelendirilmesi Ve Değerlendirilmesi

MakaleŞeref HOŞGÖRBaşkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 2, Sayı 1
JCS 2,1 Türkiye’deki Sigorta Şirketlerinin Derecelendirilmesi ve Değerlendirilmesi Eda ALTUNTAŞ Başkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye [email protected] Şeref HOŞGÖR Başkent Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Ankara, Türk...

Türkiye’de Katılım Sigortacılığı

MakaleMehmet Ali AKSOYGazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 22, Sayı 2
3 Ankara Hacı Bayram Vel? Ün?v.-Hukuk Fakültes? Derg?s? C. XXII, Y . 2018, Sa. 2 Yayın Kuruluna Ulaştığı Tar?h : 27/01/2018 Yayınlanmasının Uygun Görüldüğü Tar?h: 26/04/2018 TÜRKİYE’DE KATILIM SİGORTACILIĞI Mehmet Al? AKSOY * ÖZE...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 14 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor