Lütfen bekleyiniz...

Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
27.04.2024 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 51)
27.04.2024 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 51) Resmi Gazetede’de Yayımlandı
27.04.2024 Yeme İçme Hizmetlerinde KDV Oranı Uygulamasına İlişkin Tebliğ Hakkında Basın Açıklaması
21.03.2024 Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
19.03.2024 Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
08.03.2024 Serbest Çalışan Avukatların Sigorta Hakemliği Sınavına Girmelerini Zorlaştıran Düzenlemenin Yürütmesi Durdurulmuştur
10.02.2024 Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18.01.2024 Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
31.12.2023 Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Kredi Anlaşmalarının Tadil Edilmesine Dair Kredi Tadilat Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8049)
29.12.2023 Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2024 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8015)
29.12.2023 Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2023 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8014)
29.12.2023 Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
29.12.2023 Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
29.12.2023 Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Tablolarının Sunumu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
28.12.2023 Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
14.12.2023 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulunun 07/12/2023 Tarihli ve 2023/473 Sayılı Kararı
14.12.2023 Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.12.2023 Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sisteminin Tarife ve Talimatları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
08.11.2023 Doğal Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
30.10.2023 Deprem Bölgesindeki İşveren ve Sigortalılarımızın 7440 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yapılandırma Başvuru Süreleri
19.10.2023 Nükleer Risklere İlişkin Sorumluluk Sigortasına ve Teminatına Dair Yönetmelik
19.10.2023 Nükleer Sigorta Havuzunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
01.10.2023 Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ
01.10.2023 Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Tablolarının Sunumu Hakkında Tebliğ
26.09.2023 Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelik
Sayfada 25 Kayıt Toplam 25 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor