Lütfen bekleyiniz...

Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2023 Yılı)

ARABULUCULUK ÜCRET TARİFESİ

BİRİNCİ KISIM

Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya Ödenecek Ücret

 

1.

a) Aile Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda;

 
 

aa) Bir saati; 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına,

400,00 TL

 

ab) Bir saati; 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin,

840,00 TL

 

ac) Bir saati; 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin,

900,00 TL

 

ad) Bir saati; 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin,

960,00 TL

2.

a) Ticari uyuşmazlıklarda;

 
 

aa) Bir saati; 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına,

780,00 TL

 

ab) Bir saati; 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin,

1.600,00 TL

 

ac) Bir saati; 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin,

1.640,00 TL

 

ad) Bir saati; 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin,

1.680,00 TL

3.

a) İşçi - işveren uyuşmazlıklarında;

 
 

aa) Bir saati; 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına,

400,00 TL

 

ab) Bir saati; 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin,

840,00 TL

 

ac) Bir saati; 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin,

900,00 TL

 

ad) Bir saati; 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin,

960,00 TL

4.

a) Tüketici uyuşmazlıklarında;

 
 

aa) Bir saati; 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına,

400,00 TL

 

ab) Bir saati; 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin,

840,00 TL

 

ac) Bir saati; 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin,

900,00 TL

 

ad) Bir saati; 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin,

960,00 TL

5.

a) Diğer tür uyuşmazlıklarda ise; taraf başına,

 
 

aa) Bir saati; 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına,

480,00 TL

 

ab) Bir saati; 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin,

1.000,00 TL

 

ac) Bir saati; 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin,

1.040,00 TL

 

ad) Bir saati; 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin,

1.080,00 TL

 

İKİNCİ KISIM

Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Uyuşmazlıkların  Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya Ödenecek Ücret

         Üzerinde Anlaşılan Miktarın;

1.

İlk 100.000,00 TL’si için

 
 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

%6

 

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

%9

2.

Sonra gelen 160.000,00 TL'si için

 

 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 5

 

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 7,5

3.

Sonra gelen 260.000,00 TL'si için

 
 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 4

 

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 6

4.

Sonra gelen 520.000,00 TL'si için

 
 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 3

 

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 4,5

5.

Sonra gelen 1.560.000,00 TL'si için

 
 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 2

 

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 3

6.

Sonra gelen 2.080.000,00 TL'si için

 
 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 1,5

 

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 2,5

7.

Sonra gelen 4.160.000,00 TL'si için

 
 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 1

 

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 1,5

8.

8.840.000,00 TL'den yukarısı için

 
 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 0,5

 

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 1