Lütfen bekleyiniz...

Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Makaleler

Yayın

Ankara Barosu Dergisi (3) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (9) Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi (1) Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi (1) Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi (3) Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi (1) Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (1) Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (2) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (3) Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (1) Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (6) Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi (1) Gazi İktisat ve İşletme Dergisi (1) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (8) İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi (2) İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (8) İstanbul İktisat Dergisi (6) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (5) İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi (2) Legal Banka ve Finans Hukuku Dergisi (3) Legal Hukuk Dergisi (16) Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (14) Legal Mali Hukuk Dergisi (4) Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi (1) Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (5) Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (3) Mülkiye Dergisi (3) Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi (5) Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi (1) Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi (3) Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (1)

Yazar

Tarih

Yıl

Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukunu İlgilendiren Önlemler

Legal BlogProf. Dr. Hakan Pekcanıtez, Dr. Öğr. Üye. Evrim ErişirYıl 2020
Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukunu İlgilendiren Önlemler Yazar Adı: Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez Yazar Adı: Dr. Öğr. Üye. Evrim Erişir Yayın Tarihi: 03.06.2020 Giriş Ülkemiz tarihinde sayısız felak...
Korona Virüs Corona Virüs Covid 19 Medeni Usul İcra İflas Sürelerin Durması Sürelerin İşlemeye Başlaması Takiplerin Durması Duruşmaların Ertelenmesi İhtiyati Haciz Tasarrufun İptali Konkordato Yeni İcra Takipleri Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Tahkim Haciz İhbarnameleri Maaş Haczi

Sigorta Kooperatifçiliği: Türkiye Uygulaması

MakaleSerdar DEMİRCİİnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 9, Sayı 1
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi –İnÜHFD- Cilt:9 Sayı:1 Yıl 2018 387 SİGORTA KOOPERATİFÇİLİĞİ: TÜRKİYE UYGULAMASI “ INSURANCE COOPERATION: TURKEY PRACTICE Serdar DEMİRCİ ? Özet Sigorta, bir sosyal dayanışma mekanizmasıdır. Kooperatifl...

Sigortacılık Sektörünün Güncel Sorunlarının Belirlenmesi: Alanya’da Bir Araştırma

MakaleDavut KARAMANUluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar DergisiYıl 2018, Cilt 5, Sayı 10
Journal of International Management and Social Researches Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi ISSN:2148-1415 Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 10 Makale Başvuru/Kabul Tarihleri: Received/Accepted Dates : 10.01.2018/12.05.2018 Ar...

Sigorta Sektöründe Veri Madenciliği Ve Kullanım Alanları

MakaleÖzgür AKPINARDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiYıl 2018, Cilt , Sayı 57
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 57. Sayı / Temmuz 2018 103 SİGORTA SEKTÖRÜNDE VERİ MADENCİLİĞİ VE KULLANIM ALANLARI ? Özgür A...

Türkiye’de Faaliyette Bulunan Sigorta Şirketlerinin Finansal Performans Analizi: 2006-2015

MakaleSelahattin Koç, Mustafa ÇevikGazi İktisat ve İşletme DergisiYıl 2018, Cilt 4, Sayı 1
ISSN: 2548-0162 © 2018 Gazi Akademik Yayıncılık Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 2018; 4(1): 25-38 www.dergipark.gov.tr/gjeb Türkiye’de Faaliyette Bulunan Sigorta Şirketlerinin Finansal Perform...

Sigortacılık Bölüm Öğrencilerinin Staj Değerlemesi Üzerine Bir Uygulama

MakaleFeyyaz EBEOĞLUGİLBaşkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 2, Sayı 1
JCS 2,1 Sigortacılık Bölüm Öğrencilerinin Staj Değerlemesi Üzerine Bir Uygulama 1 Nilüfer DALKILIÇ Dumlupınar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Kütahya, Türkiye nilufer.dalkilic@dpu.edu.tr Hüseyin Feyyaz EBEOĞLUGİL Duml...

Türkiye’deki Sigorta Şirketlerinin Derecelendirilmesi Ve Değerlendirilmesi

MakaleŞeref HOŞGÖRBaşkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 2, Sayı 1
JCS 2,1 Türkiye’deki Sigorta Şirketlerinin Derecelendirilmesi ve Değerlendirilmesi Eda ALTUNTAŞ Başkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye altuntas.edaa@gmail.com Şeref HOŞGÖR Başkent Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Ankara, Türk...

Türkiye’de Katılım Sigortacılığı

MakaleMehmet Ali AKSOYGazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 22, Sayı 2
3 Ankara Hacı Bayram Vel? Ün?v.-Hukuk Fakültes? Derg?s? C. XXII, Y . 2018, Sa. 2 Yayın Kuruluna Ulaştığı Tar?h : 27/01/2018 Yayınlanmasının Uygun Görüldüğü Tar?h: 26/04/2018 TÜRKİYE’DE KATILIM SİGORTACILIĞI Mehmet Al? AKSOY * ÖZE...

Zarar Sigortalarında Sigorta Ettirenin Prim Ödeme Borcunda Temerrüdü

MakaleBarış Demirsatanİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi MecmuasıYıl 2017, Cilt 75, Sayı 1
ZARAR SİGORTALARINDA SİGORTA ETTİRENİN PRİM ÖDEME BORCUNDA TEMERRÜDÜ * (DEFAULT OF POLICYHOLDER IN PAYMENT OF THE PREMIUMS WITH REGARDS TO THE NON-LIFE INSURANCE) Araş. Gör./Res. Asst. Barış Demirsatan ** ÖZ Bu çalışmada, sigorta ettirenin ...

Sigorta Sektöründe Pazarlama Süreci: Acentelerin Rolü Ve Önemi

MakaleÖzgür AKPINARBaşkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi DergisiYıl 2017, Cilt 1, Sayı 1
JCS 1,1 Sigorta Sektöründe Pazarlama Süreci: Acentelerin Rolü ve Önemi Özgür AKPINAR Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Sigortacılık Bölümü oakpinar@marmara.edu.tr Özet Pazarlama, her sektör için son dere...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 13 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor